Oferta

Podejmę się w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia, wykonania projektu sprawdzianu funkcjonalnego zawierającego:

- opracowanie koncepcji,

- przygotowanie modeli 3D części i złożenia z możliwością wyeksportowania plików do najpopularniejszych formatów CAD. Nie dysponujący odpowiednim oprogramowaniem, mogą obejrzeć efekt mojej pracy w formacie przestrzennego pliku PDF,

- przygotowanie dokumentacji płaskiej (rysunków) wszystkich części i złożenia.

Mogę również przygotować instrukcję posługiwania się przyrządem.

Do wykonania zlecenia potrzebna jest mi dokumentacja (rysunki) z tolerowanymi wymiarami części która ma być kontrolowana. Bardzo pomocnym jest dostarczenie plików z modelami CAD w którymś z popularnych formatów. Potrzebna jest również konsultacja na temat szczegółowych wymagań jeśli takie wystąpią.

Zapraszam do zadawania pytań.