Sprawdziany funkcjonalne

Animacja

Sprawdzian funkcjonalny, nazywany również sprawdzianem montowalności, multisprawdzianem, multigauge, jest urządzeniem pozwalającym ocenić poprawność wykonania części maszyn. Zarówno komponenty jak i wyroby gotowe mogą być weryfikowane pod względem poprawności wymiarowej. Kontrola taka daje pewność, że komponent lub bardziej złożony produkt będzie bez problemów mógł być zamontowany do maszyny lub innego złożonego zespołu mechanicznego.